Nordisk ministerråd har tatt initiativ til et tre-årig prosjekt om tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år (Nordisk 0-24). Prosjektet ble startet opp etter inspirasjon fra det norske 0–24 samarbeidet.

Kommunene i hele Norden jobber med å gi sårbare barn og unge og deres familier det de trenger for å mestre egne liv, og lykkes i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Det nordiske 0-24 prosjektet er basert på konkrete case i alle de nordiske landene, og skal bidra til erfaringsdeling og -læring mellom de deltakende landene og kommunene. Hvordan utvikle et samordnet, helhetlig og relevant tjenestetilbud for utsatte barn, unge og deres familier?

Det er knyttet forskning til prosjektet. Første delrapport finner du her:

Les mer på norden.org

Kontakt:

Anne-Berit Kavli

Prosjektleder

E-post: Anne.Berit.Kavli@udir.no